Понятие за мерна единица

Концепцията за мерна единица е стандартна конвенция, използвана в счетоводството, съгласно която всички транзакции трябва да бъдат последователно регистрирани с една и съща валута. Например, бизнес, който поддържа своите записи в САЩ, ще записва всички свои транзакции в щатски долари, докато германска компания ще записва всички свои транзакции в евро. Ако транзакцията включва разписки или плащания в различна валута, сумата се преобразува в родната валута, използвана от организация, преди да бъде записана. Без обща мерна единица би било невъзможно да се изготвят финансови отчети.