Законно сливане

Законно сливане е бизнес комбинация, при която едно от обединяващите се предприятия продължава да съществува като юридическо лице. Това третиране се различава от законоустановената консолидация, при която и двете обединяващи се единици се прекратяват и заменят от наследническа организация. Законно сливане е същото като придобиване, когато едно от предприятията оцелява при транзакцията.