Прогнозна отговорност

Очакваният пасив е задължение, за което няма окончателна сума. Вместо това счетоводителят трябва да направи оценка въз основа на наличните данни. Например, гаранционен резерв се основава на приблизителна оценка на броя гаранционни искания, които ще бъдат получени. По същия начин задължението за пенсия с дефинирани доходи се основава на множество оценки за това колко дълго ще живеят служителите, колко дълго служителите ще продължат да работят за компанията и възвръщаемостта на инвестицията на средствата, заделени за пенсионни плащания.