Изглаждане на доходите

Изглаждането на доходите е пренасочване на приходи и разходи между различните отчетни периоди, за да се създаде фалшивото впечатление, че бизнесът има стабилни печалби. Ръководството обикновено се занимава с изглаждане на доходите, за да увеличи печалбите в периоди, които иначе биха имали необичайно ниски доходи. Действията, предприети за изглаждане на доходите, не винаги са незаконни; в някои случаи позволената свобода в счетоводните стандарти позволява на ръководството да отложи или ускори определени елементи. Например, надбавката за съмнителни сметки може да се манипулира, за да се променят разходите за лоши дългове от период на период. В други случаи счетоводните стандарти очевидно се заобикалят по незаконен начин, за да се извърши изглаждане на доходите.

Тази практика е особено често срещана в публични компании, където инвеститорите са по-склонни да наддават цената на акциите в компания, която представя надежден и предвидим поток от приходи с течение на времето.