Реквизиция

Заявка е писмено искане, направено от служител за отдел за покупки на организация за закупуване на стоки или услуги. Тази заявка посочва точния артикул и количество, които трябва да бъдат получени, така че закупуващият персонал да може по-ефективно да набавя необходимото. Формуляр за заявка може да бъде подписан от ръководителя на отдела, чийто отдел ще бъде таксуван за покупката; това дава право на одобрение на мениджъра за всяка покупка. Използването на заявка може да отнеме много време, така че много организации използват карти за поръчки, за да заобиколят процеса за по-евтини покупки.