Допълнителни разходи

Допълнителни разходи са допълнителните разходи, свързани с производството на една допълнителна единица продукция. Може да бъде полезно при формулирането на цената да се таксува клиент като част от еднократна сделка за продажба на допълнителни бройки. Например, ако дадена компания има място за 10 допълнителни единици в производствения си график и променливите разходи за тези единици (т.е. техните допълнителни разходи) са общо 100 $, тогава всяка таксувана цена, която надвишава 100 $, ще генерира печалба за компания. Концепцията може да се приложи и за анализ на намаляването на разходите. Например може да бъде от интерес да се определи допълнителната промяна в разходите, когато:

  • Трудовото правоотношение на човек се прекратява

  • Затворена е производствена линия

  • Разпределителен център е затворен

  • Дъщерно дружество се продава

Допълнителен анализ на разходите преглежда само тези разходи, които ще се променят в резултат на решение. Всички други разходи се считат за ирелевантни за решението.

Подобни условия

Допълнителните разходи са известни също като пределни разходи.