План без вноски

План без вноски е всеки пенсионен план или друг вид план за обезщетения, който се изплаща изцяло от работодателя. Участниците в плана не са длъжни да извършват плащания. Работодателите често изготвят планове за животозастраховане, които не плащат вноски за своите служители, въпреки че общият размер на покритието обикновено е малък. Плановете без вноски са най-полезни за служителите с ниски доходи, които иначе не биха могли да си позволят свързаните с това обезщетения.