Главен артикул

Главният елемент е запис, който изброява ключова информация за инвентарен елемент. Тази информация може да включва описанието, мерната единица, теглото, размерите, количеството за поръчка и т.н. за даден артикул. Главният елемент се използва като източник на информация за различни дейности по закупуване и планиране на производството.