Suspense акаунт

Суспензивен акаунт е акаунт, използван за временно съхраняване на транзакции, за които има несигурност къде трябва да бъдат записани. След като счетоводният персонал разследва и изясни целта на този тип транзакция, той прехвърля транзакцията от суспензионната сметка в правилната (ите) сметка (и). Вписването в суспензивна сметка може да бъде дебит или кредит.

Полезно е да имате суспензивен акаунт, вместо изобщо да не записвате транзакции, докато не е налице достатъчно информация за създаване на запис в правилните акаунти. В противен случай по-големи неотчетени транзакции може да не бъдат записани до края на отчетния период, което да доведе до неточни финансови резултати.

Например, клиент изпраща плащане за $ 1000, но не посочва кои отворени фактури възнамерява да плати. Докато счетоводният персонал не може да установи кои фактури да таксува, той временно паркира 1000 щатски долара в независимата сметка. В този случай първоначалният запис за поставяне на средствата в суспензионната сметка е: