Външни разходи за повреда

Външни разходи за неизправност са тези разходи, възникнали поради неизправности на продукти, след като са били продадени на клиентите. Тези разходи включват:

  • Юридически такси, свързани със съдебни дела на клиенти

  • Загуба на бъдещи продажби от недоволни клиенти

  • Изземвания на продукти

  • Разходи за връщане на продукта

  • Гаранционни разходи

Външните разходи за повреда се класифицират като разходи за качество.