Съотношение на активите към собствения капитал

Съотношението актив към собствен капитал разкрива дела на активите на предприятието, финансиран от акционери. Обратното на това съотношение показва дела на активите, финансирани с дълг. Например, една компания разполага с 1 000 000 долара активи и 100 000 долара собствен капитал, което означава, че само 10% от активите са финансирани с собствен капитал, а огромни 90% са финансирани с дълг.

Ниското съотношение показва, че бизнесът е бил финансиран по консервативен начин, с голям дял от инвестиционно финансиране и малък размер на дълга. Ниското съотношение трябва да бъде целта, когато паричните потоци са силно променливи, тъй като в тази ситуация е доста трудно да се изплати дългът. По-високо съотношение е допустимо, когато бизнесът има дълга история на постоянни парични потоци и се очаква тези парични потоци да продължат и в бъдеще.

Високото съотношение на активите към собствения капитал може да означава, че бизнесът вече няма достъп до допълнително дългово финансиране, тъй като кредиторите е малко вероятно да предоставят допълнителен кредит на организация на тази позиция. Освен това, ако бизнесът има висок коефициент, той е по-податлив на ценови атаки от конкуренти, тъй като трябва да поддържа високи цени, за да генерира паричния поток, за да плати дълга си.