Определение за дебит на бележка

Бележката по дебит е предстоящо намаляване на салдото в пари на банкова сметка, което е дебитна транзакция. Банката все още не е обработила напълно транзакцията; след като го направи (обикновено по време на обработката в края на деня), обозначението на дебитната бележка се заменя с редовна дебитна транзакция и касовото салдо в банковата сметка се намалява със сумата на дебитната бележка. Например бележката за дебит може да бъде изчакващо изходящо електронно плащане, транзакция с дебитна карта, такса за издаване на нови чекове, плащане на лихва по заем или недостатъчна такса за средства.