Плащане в брой

Плащане в брой са сметки или монети, платени от получателя на стоки или услуги на доставчика. Това може да включва и плащане в рамките на даден бизнес на служителите като компенсация за отработеното им работно време или да ги изплати за незначителни разходи, които са твърде малки, за да бъдат насочени през системата на задълженията.

Плащанията в брой се предпочитат от тези лица, които нямат банкова сметка или които се опитват да избегнат отчитането на задължение за данък върху доходите.

Плащанията в брой в твърда валута са предпочитани в инфлационна среда, тъй като тези фондове държат стойността си много по-добре от местната валута, която е обект на инфлация.