Защо се кредитират приходите?

Причината, поради която приходите се кредитират, е, че те представляват увеличение на собствения капитал на даден бизнес, а собственият капитал има естествен кредитен баланс. По този начин, увеличение на собствения капитал може да бъде причинено само от транзакции, които са кредитирани. Основата на тези разсъждения е счетоводното уравнение, което е:

Активи = Задължения + Собствен капитал

Счетоводното уравнение се появява в структурата на баланса, където активите (с естествени дебитни салда) компенсират пасивите и собствения капитал (с естествените кредитни салда). Когато се случи продажба, приходите (при липса на компенсиращи разходи) автоматично увеличават печалбите - а печалбите увеличават собствения капитал.

Например, компания продава 5000 долара консултантски услуги на клиент на кредит. Едната страна на вписването е дебит за вземания, което увеличава активната страна на баланса. Другата страна на вписването е кредит за приходи, което увеличава собствената страна на баланса на акционерите. По този начин и двете страни на баланса остават в баланс.