Счетоводна процедура

Счетоводната процедура е стандартизиран процес, който се използва за изпълнение на функция в счетоводния отдел. Примери за счетоводни процедури са:

  • Издавайте фактури на клиенти

  • Плащайте фактури от доставчици

  • Изчислете ведомост за заплати за служителите

  • Изчислете амортизацията за дълготрайни активи

  • Отписване на дълготрайните активи

  • Провеждане на банково помирение

Счетоводната процедура е предназначена за ефективно изпълнение на дадена функция, като същевременно включва достатъчно контрол за намаляване на риска от загуба. Процедурата може да бъде разработена и като инструмент за обучение на служители, които могат да разгледат документа, за да получат разбиране за нова работа.