Неизплатен депозит

Неизплатен депозит е тази сума в брой, записана от приемащото лице, но която все още не е записана от неговата банка. Всички непогасени депозити са изброени като позиции за съгласуване в периодичното банково съгласуване, изготвено от приемащия субект. Тези депозити се изваждат от счетоводното салдо на получателя, за да пристигнат в банковия баланс.

Например, компания получава $ 1000 на 31 март, петък, и ги записва като получени през март. Банката ще запише касовата бележка в сметката на компанията на следващия понеделник, 3 април. 1000 долара се считат от компанията за непогасен депозит, докато не бъдат записани от банката на 3 април.

Депозитите обикновено са непогасени само за един работен ден, така че обикновено има малко от тези депозити, изброени като позиции за съгласуване, когато се подготви банково съгласуване.

Подобни условия

Неизплатеният депозит е известен още като транзитен депозит.