Разходи за продадени стоки

Цената на продадените стоки е цената на стоките, продадени от търговец на едро или търговец на дребно. Тези предприятия не произвеждат собствени стоки, а купуват стоките от трети страни и ги продават на своите клиенти. Ако търговците на едро и търговците на дребно вместо това произвеждат собствени стоки, този термин ще се промени към цената на продадените стоки.

Изчисляването на себестойността на продадените стоки е да добавите началния баланс на запасите към покупките на стоки през периода и да извадите крайния баланс на запасите. По този начин изчислението е:

Начален инвентар на стоки + покупки на стоки - Краен инвентар на стоки

= Разходи за продадена стока

Има няколко фактора, които могат да повлияят на тази цена. Ако има отстъпки при покупки, квоти или транспортни разходи, тези артикули се добавят към сумата за покупки на стоки.